İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞK. - Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi İmar Planı Yapım İşi

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 2 Etap 1/2500 Ölçekli Nazım İmar Planı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapım İşi

POPÜLER VİDEOLAR